Angol nyelviskolák

1160 iskola 16907 tanfolyam

Spanyol nyelviskolák

447 iskola 3861 tanfolyam

Francia nyelviskolák

150 iskola 1410 tanfolyam

Német nyelviskolák

123 iskola 951 tanfolyam

Arab nyelviskolák

48 iskola 432 tanfolyam

Kínai Mandarin nyelviskolák

69 iskola 410 tanfolyam

Olasz nyelviskolák

110 iskola 1028 tanfolyam

Orosz nyelviskolák

43 iskola 299 tanfolyam

Japán nyelviskolák

31 iskola 136 tanfolyam

Portugál nyelviskolák

25 iskola 185 tanfolyam

Holland nyelviskolák

11 iskola 116 tanfolyam

Perzsa nyelviskolák

4 iskola 13 tanfolyam

Török nyelviskolák

12 iskola 63 tanfolyam

Koreai nyelviskolák

8 iskola 36 tanfolyam

Lengyel nyelviskolák

3 iskola 36 tanfolyam

Örmény nyelviskolák

7 iskola 10 tanfolyam

Görög nyelviskolák

16 iskola 70 tanfolyam

Norvég nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Azeri nyelviskolák

2 iskola 4 tanfolyam

Kínai Kantoni nyelviskolák

6 iskola 26 tanfolyam

Héber nyelviskolák

4 iskola 10 tanfolyam

Hindi nyelviskolák

6 iskola 8 tanfolyam

Cseh nyelviskolák

5 iskola 40 tanfolyam

Dán nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Finn nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Magyar nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Lett nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Svéd nyelviskolák

1 iskola 22 tanfolyam

Bolgár nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Katalán nyelviskolák

1 iskola 3 tanfolyam

Horvát nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Gall nyelviskolák

4 iskola 64 tanfolyam

Grúz nyelviskolák

2 iskola 6 tanfolyam

Indonéz nyelviskolák

1 iskola 9 tanfolyam

Khmer nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maláj nyelviskolák

4 iskola 5 tanfolyam

Pandzsábi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szuahéli nyelviskolák

3 iskola 6 tanfolyam

Thai nyelviskolák

5 iskola 9 tanfolyam

Ukrán nyelviskolák

3 iskola 5 tanfolyam

Urdu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Román nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Fehérorosz nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Zulu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Litván nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Luxemburgi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Máltai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szlovén nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Afrikaans nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Albán nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Baszk nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Bengáli nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Bosnyák nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Burmai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kínai Shanghai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kínai Tajvani nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Észt nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Filipino (Tagalog) nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Gudzsaráti nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kreol nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Izlandi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kannada nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kurd nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Lao nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Macedón nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Madagaszkári nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maori nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maráthi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Mongol nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Nepáli nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Pashtu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szamoai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szerb nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Sinhala nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szlovák nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szomáliai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Tádzsik nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Tamil nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Telugu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Türkmén nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Üzbég nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Vietnami nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Walesi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Zhuang nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam