Angol nyelviskolák

1084 iskola 16826 tanfolyam

Spanyol nyelviskolák

364 iskola 3245 tanfolyam

Francia nyelviskolák

137 iskola 1298 tanfolyam

Német nyelviskolák

114 iskola 996 tanfolyam

Kínai Mandarin nyelviskolák

58 iskola 367 tanfolyam

Olasz nyelviskolák

93 iskola 957 tanfolyam

Arab nyelviskolák

41 iskola 369 tanfolyam

Orosz nyelviskolák

40 iskola 302 tanfolyam

Japán nyelviskolák

25 iskola 98 tanfolyam

Portugál nyelviskolák

22 iskola 186 tanfolyam

Holland nyelviskolák

8 iskola 112 tanfolyam

Lengyel nyelviskolák

4 iskola 38 tanfolyam

Koreai nyelviskolák

7 iskola 37 tanfolyam

Cseh nyelviskolák

3 iskola 34 tanfolyam

Török nyelviskolák

8 iskola 49 tanfolyam

Kínai Kantoni nyelviskolák

4 iskola 27 tanfolyam

Perzsa nyelviskolák

2 iskola 7 tanfolyam

Görög nyelviskolák

9 iskola 38 tanfolyam

Magyar nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Norvég nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Örmény nyelviskolák

2 iskola 2 tanfolyam

Bolgár nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Horvát nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Hindi nyelviskolák

1 iskola 2 tanfolyam

Ukrán nyelviskolák

3 iskola 5 tanfolyam

Dán nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Finn nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Lett nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Svéd nyelviskolák

1 iskola 22 tanfolyam

Katalán nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Gall nyelviskolák

4 iskola 64 tanfolyam

Grúz nyelviskolák

1 iskola 4 tanfolyam

Héber nyelviskolák

2 iskola 13 tanfolyam

Khmer nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maláj nyelviskolák

3 iskola 5 tanfolyam

Pandzsábi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szuahéli nyelviskolák

2 iskola 5 tanfolyam

Thai nyelviskolák

2 iskola 6 tanfolyam

Urdu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Román nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Azerbijani nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Fehérorosz nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Zulu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Litván nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Luxemburgi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Máltai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szlovén nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Afrikaans nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Albán nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Azeri nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Baszk nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Bengáli nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Bosnyák nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Burmai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kínai Shanghai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kínai Tajvani nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Észt nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Filipino (Tagalog) nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Gudzsaráti nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kreol nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Izlandi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Indonéz nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kannada nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kurd nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Lao nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Macedón nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Madagaszkári nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maori nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maráthi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Mongol nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Nepáli nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Pashtu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szamoai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szerb nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Sinhala nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szlovák nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szomáliai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Tádzsik nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Tamil nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Telugu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Türkmén nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Üzbég nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Vietnami nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Walesi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Zhuang nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam