Angol nyelviskolák

944 iskola 15534 tanfolyam

Spanyol nyelviskolák

330 iskola 2980 tanfolyam

Francia nyelviskolák

122 iskola 1268 tanfolyam

Kínai Mandarin nyelviskolák

52 iskola 321 tanfolyam

Német nyelviskolák

101 iskola 888 tanfolyam

Olasz nyelviskolák

87 iskola 882 tanfolyam

Arab nyelviskolák

35 iskola 360 tanfolyam

Japán nyelviskolák

23 iskola 90 tanfolyam

Orosz nyelviskolák

32 iskola 258 tanfolyam

Portugál nyelviskolák

21 iskola 177 tanfolyam

Holland nyelviskolák

6 iskola 100 tanfolyam

Lengyel nyelviskolák

4 iskola 38 tanfolyam

Koreai nyelviskolák

6 iskola 27 tanfolyam

Cseh nyelviskolák

3 iskola 34 tanfolyam

Török nyelviskolák

7 iskola 48 tanfolyam

Kínai Kantoni nyelviskolák

3 iskola 24 tanfolyam

Perzsa nyelviskolák

2 iskola 7 tanfolyam

Magyar nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Norvég nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Örmény nyelviskolák

2 iskola 2 tanfolyam

Bolgár nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Ukrán nyelviskolák

3 iskola 5 tanfolyam

Dán nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Finn nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Görög nyelviskolák

6 iskola 33 tanfolyam

Lett nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Svéd nyelviskolák

1 iskola 22 tanfolyam

Katalán nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Horvát nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Gall nyelviskolák

4 iskola 64 tanfolyam

Héber nyelviskolák

1 iskola 5 tanfolyam

Hindi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maláj nyelviskolák

2 iskola 5 tanfolyam

Pandzsábi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szuahéli nyelviskolák

2 iskola 5 tanfolyam

Thai nyelviskolák

2 iskola 6 tanfolyam

Urdu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Román nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Azerbijani nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Fehérorosz nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Zulu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Litván nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Luxemburgi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Máltai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szlovén nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Afrikaans nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Albán nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Azeri nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Baszk nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Bengáli nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Bosnyák nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Burmai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kínai Shanghai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kínai Tajvani nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Észt nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Filipino (Tagalog) nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Grúz nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Gudzsaráti nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kreol nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Izlandi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Indonéz nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kannada nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Khmer nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kurd nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Lao nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Macedón nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Madagaszkári nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maori nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maráthi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Mongol nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Nepáli nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Pashtu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szamoai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szerb nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Sinhala nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szlovák nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szomáliai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Tádzsik nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Tamil nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Telugu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Türkmén nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Üzbég nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Vietnami nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Walesi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Zhuang nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam