Angol nyelviskolák

1023 iskola 16162 tanfolyam

Spanyol nyelviskolák

344 iskola 3135 tanfolyam

Francia nyelviskolák

129 iskola 1253 tanfolyam

Kínai Mandarin nyelviskolák

54 iskola 330 tanfolyam

Német nyelviskolák

106 iskola 905 tanfolyam

Olasz nyelviskolák

87 iskola 861 tanfolyam

Arab nyelviskolák

36 iskola 352 tanfolyam

Japán nyelviskolák

23 iskola 89 tanfolyam

Orosz nyelviskolák

38 iskola 288 tanfolyam

Portugál nyelviskolák

21 iskola 182 tanfolyam

Holland nyelviskolák

6 iskola 100 tanfolyam

Lengyel nyelviskolák

4 iskola 38 tanfolyam

Koreai nyelviskolák

8 iskola 33 tanfolyam

Cseh nyelviskolák

3 iskola 34 tanfolyam

Török nyelviskolák

7 iskola 48 tanfolyam

Kínai Kantoni nyelviskolák

4 iskola 27 tanfolyam

Perzsa nyelviskolák

2 iskola 7 tanfolyam

Magyar nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Norvég nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Örmény nyelviskolák

2 iskola 2 tanfolyam

Bolgár nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Hindi nyelviskolák

1 iskola 2 tanfolyam

Ukrán nyelviskolák

3 iskola 5 tanfolyam

Dán nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Finn nyelviskolák

1 iskola 18 tanfolyam

Görög nyelviskolák

7 iskola 36 tanfolyam

Lett nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Svéd nyelviskolák

1 iskola 22 tanfolyam

Katalán nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Horvát nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Gall nyelviskolák

4 iskola 64 tanfolyam

Grúz nyelviskolák

1 iskola 4 tanfolyam

Héber nyelviskolák

2 iskola 9 tanfolyam

Maláj nyelviskolák

3 iskola 5 tanfolyam

Pandzsábi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szuahéli nyelviskolák

2 iskola 5 tanfolyam

Thai nyelviskolák

2 iskola 6 tanfolyam

Urdu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Román nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Azerbijani nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Fehérorosz nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Zulu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Litván nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Luxemburgi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Máltai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szlovén nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Afrikaans nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Albán nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Azeri nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Baszk nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Bengáli nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Bosnyák nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Burmai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kínai Shanghai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kínai Tajvani nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Észt nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Filipino (Tagalog) nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Gudzsaráti nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kreol nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Izlandi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Indonéz nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kannada nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Khmer nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Kurd nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Lao nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Macedón nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Madagaszkári nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maori nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Maráthi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Mongol nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Nepáli nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Pashtu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szamoai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szerb nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Sinhala nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szlovák nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Szomáliai nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Tádzsik nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Tamil nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Telugu nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Türkmén nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Üzbég nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Vietnami nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Walesi nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam

Zhuang nyelviskolák

1 iskola 1 tanfolyam